Корзина
2730 отзывов
+380977713364
+380954672434
УкраинаХмельницкая областьХмельницкийСтароконстантиновское шосе, 5
«Auto-Mechanic»
Корзина

Яка різниця між каталізатором і фільтром сажі?

Яка різниця між каталізатором і фільтром сажі?

Багато, напевно, чули вислів про те, що пора міняти каталізатор або фільтр сажі. У зв'язку з цим, виникає питання: що собою представляє фільтр сажі і каталізатор і чи є між ними принципова відмінність.

____________________________

Читать статью на РУССКОМ
____________________________

Фільтр сажі - спеціальний автомобільний пристрій, який сприяє очищенню вихлопу дизельного мотора від великої кількості сажі. З його допомогою вдається затримати близько 80-90% частинок сажі.

Каталізатор (також відомий, як каталітичний нейтралізатор) - складова частина вихлопної системи автомобіля, що утримує велику частину отруйних речовин від попадання в атмосферу. По суті, каталізатор виконує ті ж функції, що і фільтр сажі.

Відмінності фільтра від каталізатора

Каталізатори використовуються в бензинових авто, однак, різниця в системі запалювання дизельного палива сильно відрізняється. З цієї причини був потрібний інший прилад, здатний усунути сажу.

Фільтри вперше були застосовані в 2001 році і були невід'ємною частиною вантажних машин, які працювали на дизельному паливі. З 2009 року була прийнята норма евро5,згідно з якою цей пристрій має бути присутнім на всіх авто, що працюють на «солярці». 

Головним завданням фільтр сажі є захоплення сажі. Однак на відміну від каталізатора він не бореться з шкідливими відпрацьованими газами, які надходять з вихлопу в атмосферу. Для вирішення цієї проблеми багато виробників пропонують пристрої, що поєднують в собі дію і тієї й іншої системи. 

Іншими словами, всередині приладу знаходяться осередки з каналами з малим перерізом, які борються з частинками сажі, а з боків розміщуються особливі осередки, в завдання яких входить боротьба з шкідливими газами. Таким чином, дизельна система оснащується потужним інструментом для уловлювання більшої кількості забруднюючих атмосферу речовин.

 

________________________________

Какая разница между катализатором и сажевым фильтром?

 

Сажевый фильтр – специальное автомобильное устройство, способствующее очищению выхлопа дизельного мотора от большого количества сажи. С его помощью удается задержать около 80-90% частиц сажи.

Катализатор (также известный, как каталитический нейтрализатор) - составная часть выхлопной системы автомобиля, удерживающая большую часть ядовитых веществ от попадания в атмосферу. По сути, катализатор выполняет те же функции, что и сажевый фильтр.

Отличия фильтра от катализатора

Катализаторы используются в бензиновых авто, однако, разница в системе зажигания дизельного топлива сильно отличается. По этой причине требовался другой прибор, способный устранить сажу.

Фильтры впервые были применены в 2001 году и были неотъемлемой частью грузовых машин, которые работали на дизельном топливе. С 2009 года была принята норма ЕВРО5, согласно которой это устройство должно присутствовать на всех авто, работающих на «солярке». 

Главной задачей сажевого фильтра является захват сажи. Однако в отличие от катализатора он не борется с вредными отработанными газами, поступающими из выхлопа в атмосферу. Для решения этой проблемы многие производители предлагают устройства, совмещающие в себе действие и той и другой системы. 

Иными словами, внутри прибора находятся ячейки с каналами с малым сечением, которые борются с частичками сажи, а по бокам размещаются особые ячейки, в задачи которых входит борьба с вредными газами. Таким образом, дизельная система оснащается мощным инструментом для улавливания большего количества загрязняющих атмосферу веществ.

Другие статьи